Detta är Pilens gamla webbsida. Informationen är inaktuell. Vänligen besök Pilens färska hemsida.
This is Pilen's old site. Information is outdated. Please go to Pilen's brand new site.

Pilen Special Rat Rod

Wed, 2013-03-13 22:13 -- admin
Pilen Special Rat Rod

Matte black

A Pilen Special Rat Rod in single colour matte black, red rims, Big Apple and cork grips Herrmans Primergo

Komponenter tillval – Optional Components
Kategori: 
Specialare