Detta är Pilens gamla webbsida. Informationen är inaktuell. Vänligen besök Pilens färska hemsida.
This is Pilen's old site. Information is outdated. Please go to Pilen's brand new site.

Helfärgad Duraröd – Single Colour Durared

ons, 2015-02-25 20:03 -- admin
Helfärgad Duraröd – Single Colour Durared
Standard – Extra
Tillval för modell – Selectable for model: 
Special
Sport
Supersport
Kostnad tillval – Extra charge: 
400 SEK
Se färgen eller komponenten på en cykel – See the colour or component in use: