Sport 2012-2018

Pilen Sport byter namn till Pilen GT och får en något ändrad ram. Anledningen är att vi ville göra skillnaden mellan Lyx och Sport (GT) större. Pilen GT har brantare rörvinklar i ramen, något tunnare rörgods, lägre ramvikt och GT:s körupplevelse är sportigare och livligare.